Новини

Ви Джи Еф Инженеринг приключи с хидроизолационните ремонтни дейности по тунел „Витиня”

22.02.2017
Ви Джи Еф Инженеринг е един от изпълнителите на изолациите дренажен геокомпозит, при ремонта на дясната тръба на тунел „Витиня”

Доставка на материали от Ви Джи Еф ООД за усилване на слаба земна основа за проект ул. Крайезерна, гр. Бургас

12.12.2016
Ви Джи Еф ООД достави материали по проект "Реконструкция на ул. Крайезерна, гр. Бургас".

Ви Джи Еф ООД достави геосинтетични материали за изграждането на изолационен екран на депо за отпадъци.

17.10.2016
Доставката е за ново депо за санитарно депониране на твърди битови отпадъци за нуждите на общини Челопеч, Пирдоп и Златица

защита от падащи камъни с двойно усукана галванизирана мрежа на ЛОТ 14

Защита от падащи камъни чрез обмрежване с двойно усукана, галванизирана мрежа

22.08.2016
Защита от падащи камъни чрез обмрежване с двойно усукана, галванизирана мрежа, на откосите по участъци при ЛОТ 14, Път II-86 Асеновград – Смолян от км. 27 700 до км. 76 306,70

Армонасипни конструкции ВИ ДЖИ ЕФ

Aрмонасипни конструкции за пътната инфраструктура с решения на Ви Джи Еф

23.02.2016
Успешно прилагане на системни решения с вертикално бетоново или наклонено озеленено лице в градска и извънградска среда.

Акцент

Решения за пътна и железопътна инфраструктура

Системи за повишаване носимоспособността на пътни и жп основи и армиране на асфалтови настилки.

Системи за повишаване носимоспособността на пътни и жп основи и армиране на асфалтови настилки