Ви Джи Еф Инженеринг приключи с хидроизолационните ремонтни дейности по тунел „Витиня”

22.02.2017

Ви Джи Еф Инженеринг приключи с хидроизолационните ремонтни дейности по тунел „Витиня”Като един от изпълнителите на хидроизолационните дейности по ремонта на дясната тръба на тунел „Витиня", изборът на Ви Джи Еф Инженеринг на тунелната хидроизолационна система е направен като са взети под внимание съвкупност от фактори като:
  • спецификата на конструкцията,
  • продължителността на експлоатация на съоръжението,
  • наличието на течове и пукнатини и др.


      

Избраното техническо решение за изпълнение на изолационните дейности включва:
  • Хидроизолационна PVC мембрана, едностранно каширана с геотекстил 500 г/м2, с възможност за бърз и технологичен монтаж. Хидроизолационните платна се снаждат с тестов канал, с възможност за контрол на водоплътността на заваръчния шев.
  • За надеждна защита на хидроизолационната система се монтира дренажен геокомпозит MacDrain W 3060, който се полага върху съществуващата тунелна конструкция и служи за защита на хидроизолацията и площен дренаж по сечението на тунела. Геокомпозитът е съставен от дренажно ядро от екструдирани полипропиленови нишки и е каширан с нетъкан термично споен геотекстил с разделителни, защитни и дрениращи функции. Дренаженият капацитет е от 0,8 до 1,6л/м.с.