Геосинтетични продукти

 

Геосинтетични продукти
Синтетични рогозки за защита от ерозия

Синтетични рогозки

Синтетични рогозки от триизмерна полипропиленова мрежа, която може да бъде допълнително армирана в процеса на производство, с приложение в системи за ерозионен контрол и укрепване на откоси.

геомрежи

Геомрежи

Материали от свързани помежду си геосинтетични ленти с приложение при изграждане на армирани насипи и усилване на земни основи под пътни и ж.п. насипи.

Геотекстили

Геотекстили

Геотекстилите представляват материали от полиестерни или полипропиленови влакна с приложение във всички сфери на строителната практика.

геомембрана

Геомембрани

Непропускливи мембрани с приложение при изграждане и рекултивация на депа за отпадъци, изкуствени водоеми и др.

геоглинен екран като част от система за изграждане на депо за отпадъци.

Геоглинени екрани

Фабрично произведен противофилтрационен екран, който се състои от експандиращ минерал монтморилонит, защитен от геотекстил и/или геомембрана.

дренажен геокомпозит

Дренажни геокомпозити

Фабрично споени системи за площен дренаж, съставени от няколко слоя геосинтетични материали: силно порьозна сърцевина в комбинация от едната или двете страни с филтриращ или с непропусклив материал.

Акцент

Успешно прилагане на армиращи подпорни конструкции MacRes при АМ Струма ЛОТ 3.3

ВИ ДЖИ ЕФ съдейства с техническото решение и достави материалите за изпълнението на MacRes система при преминаването на АМ Струма ЛОТ 3.3 през река Санданска Бистрица до гр. Сандански.