Продукти от модифициран битум

 

ARS битумни продукти
ARS 1 - лента за фуги от модифициран битум

Ленти от модифициран битум

Лента за фуги, произведена от модифициран битум, с добавки срещу развитие на корени. ARS 1 има добра адхезия към повечето материали, които се използват в пътното строителство.

ARS 2 - самозалепваща битумна лента срещу пукнатини и фуги

Самозалепващи ленти от модифициран битум

Самозалепваща се лента срещу пукнатини и фуги, произведена от модифициран битум с много добра адхезия към асфалтобетон.

ARS 5 - битумна мембрана срещу пукнатини в пътната настилка

Самозалепваща битумна мембрана

Самозалепващ се композитен продукт от битумен лист, армиран с високоякостна стъклофибърна мрежа, който предотвратява образуване на пукнатини в пътната настилка.

Акцент

Решения за пътна и железопътна инфраструктура

Системи за повишаване носимоспособността на пътни и жп основи и армиране на асфалтови настилки.

Системи за повишаване носимоспособността на пътни и жп основи и армиране на асфалтови настилки