Системи за армиран насип в градска среда

 

Система MacRes за армиран насип в градска среда
Система MacRes за подпорни конструкции тип  армиран насип в градска среда

Армираща подпорна конструкция MacRes

Армираща подпорна конструкция с вертикално лице от бетонни елементи, приложима при пътни и ж.п. конструкции, хидротехнически съоръжения, гражданско строителство.

Армираща подпорна конструкция с бетонови блокчета

Армираща подпорна конструкция с вертикално лице с бетонови блокчета, приложима при градско строителство и ландшафтни приложения.

Акцент

Успешно прилагане на армиращи подпорни конструкции MacRes при АМ Струма ЛОТ 3.3

ВИ ДЖИ ЕФ съдейства с техническото решение и достави материалите за изпълнението на MacRes система при преминаването на АМ Струма ЛОТ 3.3 през река Санданска Бистрица до гр. Сандански.