Анкери

 

Анкери
Земни анкери с приложение в гражданско и инфраструктурно строителство.

Земни анкери с приложение в гражданско и инфраструктурно строителство

Земни анкери с носимоспособност от 250 кг до 20 тона при нормални почви. Намират широко поле на приложение в гражданското и инфраструктурно строителство.

Акцент

Решения за пътна и железопътна инфраструктура

Системи за повишаване носимоспособността на пътни и жп основи и армиране на асфалтови настилки.

Системи за повишаване носимоспособността на пътни и жп основи и армиране на асфалтови настилки