Анкери

 

Анкери
Земни анкери с приложение в гражданско и инфраструктурно строителство.

Земни анкери с приложение в гражданско и инфраструктурно строителство

Земни анкери с носимоспособност от 250 кг до 20 тона при нормални почви. Намират широко поле на приложение в гражданското и инфраструктурно строителство.

Акцент

Успешно прилагане на армиращи подпорни конструкции MacRes при АМ Струма ЛОТ 3.3

ВИ ДЖИ ЕФ съдейства с техническото решение и достави материалите за изпълнението на MacRes система при преминаването на АМ Струма ЛОТ 3.3 през река Санданска Бистрица до гр. Сандански.