Системи за армиран насип Terramesh®

Модулна система за армиран насип Зелен Terramesh

 

Описание:

Модулните системи Terramesh® представляват армиращи почвата конструктивни елементи, които осигуряват устойчивост и стабилност на почвените пластове. 

Модулите на Terramesh® са произведени от двойно усукана телена мрежа с най-висока степен на антикорозионна защита на телта (Galmac (Zn 5% Al) поцинковане в комбинация с PVC покритие) и се предлагат с различна дължина на армиращата опашка, изчислена съобразно конкретните условия.

Приложение:

Армиране на насипи, при сравнително високи съоръжения, като при височини над 9m, могат да се комбинират с геомрежи.

Предимства: 

  • възможност за използване на наличен на обекта материал;
  • бърз и лесен монтаж на модулните елементи - ценово ефективно решение;
  • умело вписване на конструкцията в заобикалящата среда - озеленена лицева част или оформена с камък.

 

ПРОДУКТИ
 
 
КОНТАКТИ

Централен офис София:
гр. София 1582
ул. „Проф. Цветан Лазаров” №115

тел.: (+359 2) 44 55 100/144/155
моб.: (+359 88) 219 81 00
факс: (+359 2) 962 96 95

е-mail: office@vjf.bg
www.vjf.bg

 
РЕГИОНАЛНИ ОФИСИ

Офис Пловдив:
гр. Пловдив 4003
бул. „Цар Борис III Обединител” № 35
тел.: (+359 32) 96 26 60
моб.: (+359 88) 847 85 95
факс: (+359 32) 96 26 61

Офис Бургас:
гр. Бургас 8000
к-с Лазур, бл. 140, партер
моб.: (+359 88) 565 08 66

 
НАПРАВЛЕНИЯ

ГЕОСИСТЕМИt:
geosystems@vjf.bg
www.vjfgeosystems.com

ИЗОСИСТЕМИ:
isosystems@vjf.bg
www.vjfisosystems.com

СОЛАРНИ СИСТЕМИ:
pv@vjf.bg
www.vjfsolar.com

ЛАНДШАФТ:
landscape@vjf.bg
www.vjflandscape.com