Габиони

укрепващо съоръжение от габиони и матраци

 

Описание:

Модулните системи от габиони и Reno матраци, представляват взаимосвързани пространствени елементи, изработени от двойно усукана телема мрежа и запълнени с каменен материал. Основно предимство на габионите и матраците от двойно усукана мрежа е високата антикорозионна защита на телта. Различават се три типа антикорозионно покритие:

  • Дълбоко поцинкована двойно усукана мрежа: минимално цинково покритие съгласно: EN 10244-2 e Zn-240 g/m2;
  • Galmac® (Zn 5%Al) поцинкована двойно усукана телена мрежа: комбинация от двойно поцинковане с добавени 5% Al и допълнителни сплави. Минимална степен на Galmac® покритието, съгласно: EN 10244-2 e 230 g/m2. Осигурява четири до пет пъти по-добра антикорозионна защита;
  • Galmac® (Zn 5%Al) поцинкована двойно усукана телена мрежа с PVC покритие: предварително поцинкована с Galmac® тел се покрива с полимерна обвивка с номинална.Приложения на габионите:

  • гравитачни подпорни съоръжения: подпорни стени и укрепване на откоси;
  • хидротехнически съоръжения: изграждане на водни канали, корекции на реки, морско строителство, защита от ерозия;
  • архитектурни и ландшафтни приложения.

 

ПРОДУКТИ
 
 
КОНТАКТИ

Централен офис София:
гр. София 1582
ул. „Проф. Цветан Лазаров” №115

тел.: (+359 2) 44 55 100/144/155
моб.: (+359 88) 219 81 00
факс: (+359 2) 962 96 95

е-mail: office@vjf.bg
www.vjf.bg

 
РЕГИОНАЛНИ ОФИСИ

Офис Пловдив:
гр. Пловдив 4003
бул. „Цар Борис III Обединител” № 35
тел.: (+359 32) 96 26 60
моб.: (+359 88) 847 85 95
факс: (+359 32) 96 26 61

Офис Бургас:
гр. Бургас 8000
к-с Лазур, бл. 140, партер
моб.: (+359 88) 565 08 66

 
НАПРАВЛЕНИЯ

ГЕОСИСТЕМИt:
geosystems@vjf.bg
www.vjfgeosystems.com

ИЗОСИСТЕМИ:
isosystems@vjf.bg
www.vjfisosystems.com

СОЛАРНИ СИСТЕМИ:
pv@vjf.bg
www.vjfsolar.com

ЛАНДШАФТ:
landscape@vjf.bg
www.vjflandscape.com