Армонасипни конструкции

 

армонасипни конструкции

Укрепваща конструкция тип "армиран насип" на ул. "Миньорска", гр. Смолян

Защита на лицевата част чрез затревяване в зоните на лицето на армирания насип, както и оформянето на берми и повърхностно укрепване с помощта на геоклетки в зоните над короната на армонасипната конструкция.

Укрепване на свлачище

Укрепваща конструкция тип "армиран насип", с. Лакатник

Приложение на модулни системи тип "армиран насип" с каменно и озеленено лице, габиони и геомрежи при укрепване на свлачище.

Изграждане на армирани насипи с модулна система Зелен Terramesh®, като част от ландшафтното оформление.

Укрепваща конструкция тип "озеленен армиран насип", с. Равно поле

Фабрични модули от двойно усукана телена мрежа осигуряват стабилност на почвените пластове.

Укрепващи мероприятия с модулна система тип

Подпорни съоръжения в завод на "Литекс Моторс", с. Баховица

Укрепващи мероприятия в производствения комплекс, посредством модулна система тип "армиран насип" и гравитачна подпорна стена с габиони.

Подпорно съоръжение тип

Укрепваща конструкция тип "армиран насип" с каменно лице, гр. Перник

Подпорно съоръжение тип "армиран насип" с каменно лице. Конструкцията е изградена от армиращи почвата фабрични модули от двойно усукана телена мрежа .

12

Акцент

Решения за пътна и железопътна инфраструктура

Системи за повишаване носимоспособността на пътни и жп основи и армиране на асфалтови настилки.

Системи за повишаване носимоспособността на пътни и жп основи и армиране на асфалтови настилки