Ерозионен контрол

 

Ерозионен контрол
VJF_geokletka_geotekstil

Ерозионен контрол на АМ Марица ЛОТ 2, Димитровград - Харманли

Доставка на монтаж на система за ерозионен контрол- геоклетъчна система и геотекстил.

Ерозионен контрол с геоклетъчна система в комбинация със земни анкери.

Укрепване на откоси с геоклетъчна система, с. Дряново (община Лъки)

Система от перфорирани геоклетки в комбинация със земни анкери осигурява повърхностно укрепване на откоса.

Комбинирана система от армирана синтетична рогозка, инжекционни анкери и стоманени въжета.

Защита от ерозия на стръмен откос, гр. Варна

Комбинирана система от армирана синтетична рогозка, инжекционни анкери и стоманени въжета.

Ерозионен контрол - обмрежване със синтетична рогозка, армирана със стоманена двойно усукана поцинкована мрежа. За фиксиране на рогозката към откоса е приложена система от анкери със заварена планка.

Защита от ерозия с армирана синтетична рогозка, гр. София

Изпълнение на система за защита от ерозия с армирана синтетична рогозка и анкери.

Ерозионен контрол с геоклетъчна система с цел укрепване бреговете на р. Арда в района на гр. Кърджали.

Защита от ерозия с геоклетъчна система - р. Арда, гр. Кърджали

Ерозионен контрол с геоклетъчна система с цел укрепване бреговете на р. Арда в района на гр. Кърджали.

12

Акцент

Решения за пътна и железопътна инфраструктура

Системи за повишаване носимоспособността на пътни и жп основи и армиране на асфалтови настилки.

Системи за повишаване носимоспособността на пътни и жп основи и армиране на асфалтови настилки