Подпорни съоръжения

 

Подпорни съоръжения

Подпорни конструкции с габиони, гр. София

Изграждане на подпорни конструкции с фабрични габиони от двойно усукана телена мрежа

Подпорни конструкции с габиони, гр. Добринище

Изграждане на подпорни конструкции с фабрични габиони от двойно усукана телена мрежа

Акцент

Успешно прилагане на армиращи подпорни конструкции MacRes при АМ Струма ЛОТ 3.3

ВИ ДЖИ ЕФ съдейства с техническото решение и достави материалите за изпълнението на MacRes система при преминаването на АМ Струма ЛОТ 3.3 през река Санданска Бистрица до гр. Сандански.