Подпорни съоръжения

 

Подпорни съоръжения

Подпорни конструкции с габиони, гр. София

Изграждане на подпорни конструкции с фабрични габиони от двойно усукана телена мрежа

Подпорни конструкции с габиони, гр. Добринище

Изграждане на подпорни конструкции с фабрични габиони от двойно усукана телена мрежа

Акцент

Решения за пътна и железопътна инфраструктура

Системи за повишаване носимоспособността на пътни и жп основи и армиране на асфалтови настилки.

Системи за повишаване носимоспособността на пътни и жп основи и армиране на асфалтови настилки