Специални приложения

 

изкуствени езера
Ерозионен контрол по откоси чрез геоклетъчна система в комбинация със земни анкери.

Ерозионен контрол в комбинация със земни анкери, в.с. Елените

Ерозионен контрол по откоси чрез геоклетъчна система в комбинация със земни анкери.

Допълнително укрепване със земни анкери на подпорна конструкция от габиони.

Подпорна стена от габиони в комбинация със земни анкери, р. Канаклийска

Допълнително укрепване със земни анкери на подпорна конструкция от габиони.

Осигуряване на водоплътност на основата на изкуствено езеро чрез специална геомембрана.

Изкуствено езеро, гр. Разлог

Осигуряване на водоплътност на основата на изкуствено езеро чрез специална геомембрана.

Акцент

Решения за пътна и железопътна инфраструктура

Системи за повишаване носимоспособността на пътни и жп основи и армиране на асфалтови настилки.

Системи за повишаване носимоспособността на пътни и жп основи и армиране на асфалтови настилки