Специални приложения

 

изкуствени езера
Ерозионен контрол по откоси чрез геоклетъчна система в комбинация със земни анкери.

Ерозионен контрол в комбинация със земни анкери, в.с. Елените

Ерозионен контрол по откоси чрез геоклетъчна система в комбинация със земни анкери.

Допълнително укрепване със земни анкери на подпорна конструкция от габиони.

Подпорна стена от габиони в комбинация със земни анкери, р. Канаклийска

Допълнително укрепване със земни анкери на подпорна конструкция от габиони.

Осигуряване на водоплътност на основата на изкуствено езеро чрез специална геомембрана.

Изкуствено езеро, гр. Разлог

Осигуряване на водоплътност на основата на изкуствено езеро чрез специална геомембрана.

Акцент

Успешно прилагане на армиращи подпорни конструкции MacRes при АМ Струма ЛОТ 3.3

ВИ ДЖИ ЕФ съдейства с техническото решение и достави материалите за изпълнението на MacRes система при преминаването на АМ Струма ЛОТ 3.3 през река Санданска Бистрица до гр. Сандански.