Депа за отпадъци

 

Изграждане на депа за отпадъци
Системи при изграждане на депа за отпадъци

Изграждане на депа за отпадъци

При проектирането и изграждането на депа за отпадъци едно от основните предизвикателства е осигуряване на водоплътност на основата. С това се цели предотвратяване изтичането на инфилтрат и замърсяване на почвата.

Системи за рекултивация на депа за отпадъци

Рекултивация на депа за отпадъци

Рекултивацията на депа и нарушени терени е свързано с намаляване вредното въздействие върху околната среда, предотвратяване освобождаването на вредни газове от депонирани отпадъци, както и създаване на възможности за усвояване на рекултивираните терени за други цели.

Акцент

Решения за пътна и железопътна инфраструктура

Системи за повишаване носимоспособността на пътни и жп основи и армиране на асфалтови настилки.

Системи за повишаване носимоспособността на пътни и жп основи и армиране на асфалтови настилки