Ерозионен контрол

 

комбинирана защита то ерозия
ерозионен контрол с геоклетъчна система

Защита от ерозия с геоклетъчна система

Проблеми с изнасяне на повърхностен почвен слой на откоси с наклон до 50 градуса.

Защита от ерозия със синтетични рогозки

Защита от ерозия със синтетични рогозки

Нарушена цялост на повърхностния почвен слой при откоси до 30-35 градуса.

Защита от ерозия с армирани синтетични рогозки

Защита от ерозия с армирани синтетични рогозки

Ерозионни процеси при стръмни откоси до 70 градуса.

Акцент

Решения за пътна и железопътна инфраструктура

Системи за повишаване носимоспособността на пътни и жп основи и армиране на асфалтови настилки.

Системи за повишаване носимоспособността на пътни и жп основи и армиране на асфалтови настилки