Защита от падащи камъни

 

Защита от падащи камъни
Защита от падащи камъни с драперии

Защита от падащи камъни с драперии

Наличието на стръмни обрушени скални откоси в близост до сгради или транспортна инфраструктура налага използване на системи за защита от падащи камъни с цел предотвратяване отделянето на големи отломки или контролирано отвеждане на по-ситен скален материал в петата на откоса.

Защита от падащи камъни с прегради

Защита от падащи камъни с прегради

При проблемни откоси в случай на опасност от скални лавини или отделяне на големи отломки, системите с драперии не винаги са най-ефективното решение. Това налага използване на защита с динамични прегради.

Защита от падащи камъни с джоб стена

Защита от падащи камъни с джоб стена

Когато традиционните системи за защита от падащи камъни не са приложими, тъй като защитаваният откос е твърде голям и трудно достъпен, се налага реализиране на алтернативно решение.

Акцент

Решения за пътна и железопътна инфраструктура

Системи за повишаване носимоспособността на пътни и жп основи и армиране на асфалтови настилки.

Системи за повишаване носимоспособността на пътни и жп основи и армиране на асфалтови настилки