Вертикални армирани насипи в градска среда

 

VJF MacRes
Армиране на пътни насипи MacRes система

MacRes система за армиране на пътни насипи в градска среда

В градска среда не винаги е възможно изграждане на традиционни мостови конструкции и армирани насипи, поради пространствени ограничения. Наличието на повишени изисквания относно визията и вписването на конструкцията в заобикалящата среда налага използването на алтернативни решения.

Вертикални армирани насипи в градска среда с бетонови блокчета

Вертикални армирани насипи в градска среда с бетонови блокчета

Изграждане на вертикални армирани насипи в градска среда - инфраструктурни обекти, както и ландшафтно оформяне на терени.

Системи за защита на устои и фундаменти

Защита на устои и фундаменти на мостови съоръжения

В повечето случаи, изграждането и реконструкцията на мостове са свързани с предотвратяване на негативното въздействие на ерозионни процеси под влияние на течащи води или атмосферни условия, както и деформация/ слягане в резултат на динамични натоварвания върху пътната конструкция. Това налага защита на устоите и фундаментите на съоръжението.

Акцент

Решения за пътна и железопътна инфраструктура

Системи за повишаване носимоспособността на пътни и жп основи и армиране на асфалтови настилки.

Системи за повишаване носимоспособността на пътни и жп основи и армиране на асфалтови настилки