Геосистеми
Технически решения. Доставки. Инженеринг.

Иновация и природа в едно цяло
ВИ ДЖИ ЕФ  е водеща компания в областта на системи за инфраструктурни проекти и обекти по опазване на околната среда. Екипът ни притежава специфично ноу-хау и дългогодишен опит в предоставяне на техническа консултация, доставка и инженеринг на решения за:
  • геотехнически съоръжения – укрепване на срутищни и свлачищни зони чрез подпорни стени;
  • стабилизиране на откоси и ерозионен контрол;
  • хидротехнически съоръжения – корекции на реки, облицовка на канали, укрепване устои на мостове и други;
  • пътни и железопътни съоръжения – усилване на слаби основи, армиране на пътни настилки, моделиране на пътни насипи и др.
  • пасивни и активни системи за защита от падащи камъни;
  • депа, хвостохранилища и тяхната рекултивация и др. 
Работим с богата гама висококачествени материали, включително: геоклетки, геомрежи, геотекстили, синтетични рогозки, дренажни геокомпозити и геоглинени екрани, материали от двойно усукана хексагонална телена мрежа (габиони, модулни системи за армирани насипи и др. ), материали за биоинженеринг, анкерни системи и др. 

Акцент

Разширение и укрепване на терен до ГКПП Маказа от ВИ ДЖИ ЕФ

ВИ ДЖИ ЕФ изготви работен проект, достави материалите и изпълни съвместно с Герт Груп ЕООД най-високата армонасипна конструкция на територията на Република България.