Геоглинени екрани

Геоглинени екрани

 

Описание:

Геоглиненият екран е фабрично произведен противофилтрационен екран, който се състои от експандиращ минерал монтморилонит, защитен от геотекстил и/или геомембрана. Характеризира се с много ниска водопропускливост от 5x10 -11 до 5x10 -12 m/sec.

Гама геоглинени екрани:
  • тип N се състои от пласт бентонит, капсулован между два нетъкани полипропиленови иглонабити геотекстила, като трите пласта са иглонабити заедно за по-добра устойчивост при различни експлоатационни условия;
  • тип W се състои от пласт бентонит, капсулован между два геотекстила (един нетъкан и един тъкан полипропиленови геотекстила), иглонабити заедно за по-добра устойчивост при различни експлоатационни условия;
  • тип NL се състои от пласт бентонит, капсулован между два нетъкани полипропиленови иглонабити геотекстила,и допълнително ламиниран с тънка полиетиленова мембрана.

Приложения:

  • подобряване филтрационните показатели на почви ( при голф игрища, изкуствени езера и други); 
  • депа за отпадъци и басейни на пречиствателни станции за отпадни води; 
  • гео- и хидротехнически съоръжения (канали, язовирни стени, отбивни язове, резервоари, изравнители и др).