Система Terramesh®

Система Terramesh

 

Описание:

Елементите на системата за армиран насип Terramesh® се произвеждат от двойно усукана телена мрежа, дълбоко поцинкована с Galmac® покритие и PVC обвивка. Всеки модул представлява единен панел, разделен условно на:
  • лицева част, оформена като габион и запълнена с камък - якост и дренаж на конструкцията;
  • армираща насипа опашка, неразделно продължение на лицевата част. 

За разлика от Зеления Terramesh®, тук модулите не позволяват развитие на растителност, освен ако не е предвиден вегетативен джоб в предната част на елементите.Приложение:

  • много стръмни и вертикални откоси;
  • корекции на реки и канали, за които се  изисква сериозна защита на лицевата част от ерозия;
  • подпорни съоръжения в зони със сух климат, където е трудно развитието на растителност.

 

 

ПОДОБНИ ПРОДУКТИ