Фабричен HEA панел от метални въжета

Неа панел от метални въжета

 

Описание:

Стоманени въжета, свързани със специален възел от тел. Характеризират се с високи якостни показатели, вследствие на което поемат по-големи напрежения, причинени от падащи скални отломки.

HEA панелите са произведени от непрекъснато високоякостно стоманено въже, оформящо панел от мрежа с ромбоидна форма. На местата на застъпване въжето е фиксирано със специална високоякостна връзка от стоманена тел ø 3мм. 

НЕА панелите са тествани за:    
  • устойчивост на връзката на срязване и изртъгаване  
  • устойчивост на връзката на разплитане при статични натоварвания
  • деформация на НЕА панела при статични натоварвания
  • разпределено натоварване върху анкерите.

Приложения:

  • При необходимост от високи якостни показатели (>192kN) 
  • При необходимост от твърдо лице на системата.  

 

 

ПОДОБНИ ПРОДУКТИ