Фабричен продукт от мрежа и стоманени въжета SteelGrid

Steelgrid за защита от падащи камъни

 

Описание:

Steelgrid e готов продукт от двойно усукана телена мрежа с високоякостно стоманено въже, фабрично втъкано в зоната на двойното усукване. Разновидностите на материала включват:
  • Steelgrid MO - с вертикално ориентирани стоманени въжета, втъкани в краищата на ролките;
  • Steelgrid HR - с голяма гъстота на вертикално ориентирани стоманени въжета;
  • Steelgrid BO - с хоризонтално и вертикално ориентирани стоманени въжета.

Приложения:

Повърхностно укрепване на скални откоси  като част от активни и пасивни системи за защита от падащи камъни.

 

 

ПОДОБНИ ПРОДУКТИ