Преградни армирани насипи

Преградни армирани насипи за защита от падащи камъни

 

Описание:

Прилагане на модулни системи Зелен Terramesh за изграждане на двулицеви конструкции тип "озеленен армиран насип". 

Приложения:

Изграждане на пасивни преградни системи за защита от падащи камъни при: голяма широчина на откоса, затруднен достъп и изисквания за вписване на конструкцията в околната среда.

 

 

ПОДОБНИ ПРОДУКТИ