MacRes - подпорни конструкции тип армиран насип с вертикално лице

MacRes - подпорна конструкция тип армиран насип с вертикално лице от бетонни елементи

 

Описание:

Модулната система MacRes се състои от:
  • армировка (стоманена или синтетична);
  • готови бетонни панели (лицеви, ъглови и завършващи);
  • допълнителни компоненти (болтове, скоби, подложки, система за повдигане).

Приложения:

Система MacRes е идеално решение при изграждане на вертикални стени, подложени на големи натоварвания, или там където архитектурния проект изисква използване на лицеви панели с определен дизайн, включително при:
  •  пътни и ж.п. конструкции;
  •  хидротехнически съоръжения;
  •  гражданско строителство.

 

Параметри

  • Вертикално лице.
  • Улеснена и ускорена технология на изпълнение;
  • Дълготрайност;
  • Висока носимоспособност;