Системи за армиран насип в градска среда

 

Система MacRes за армиран насип в градска среда
Система MacRes за подпорни конструкции тип  армиран насип в градска среда

Армираща подпорна конструкция MacRes

Армираща подпорна конструкция с вертикално лице от бетонни елементи, приложима при пътни и ж.п. конструкции, хидротехнически съоръжения, гражданско строителство.

Армираща подпорна конструкция с бетонови блокчета

Армираща подпорна конструкция с вертикално лице с бетонови блокчета, приложима при градско строителство и ландшафтни приложения.

Акцент

Разширение и укрепване на терен до ГКПП Маказа от ВИ ДЖИ ЕФ

ВИ ДЖИ ЕФ изготви работен проект, достави материалите и изпълни съвместно с Герт Груп ЕООД най-високата армонасипна конструкция на територията на Република България.