Анкери

 

Анкери
Земни анкери с приложение в гражданско и инфраструктурно строителство.

Земни анкери с приложение в гражданско и инфраструктурно строителство

Земни анкери с носимоспособност от 250 кг до 20 тона при нормални почви. Намират широко поле на приложение в гражданското и инфраструктурно строителство.

Акцент

Разширение и укрепване на терен до ГКПП Маказа от ВИ ДЖИ ЕФ

ВИ ДЖИ ЕФ изготви работен проект, достави материалите и изпълни съвместно с Герт Груп ЕООД най-високата армонасипна конструкция на територията на Република България.