Армираща подпорна конструкция с бетонови блокчета

 

ОПИСАНИЕ:
Готови бетонови блокчета
Армировка – синтетични геомрежи

ПРИЛОЖЕНИЕ:
Изграждане на вертикални подпорни конструкции при гражданско строителство, пътни и жп съоръжения и ландшафтно оформяне на терени.