Синтетични рогозки

Синтетични рогозки за защита от ерозия

 

Описание:

Синтетичните рогозки представляват триизмерна полипропиленова мрежа, която може да бъде допълнително армирана в процеса на производство.

Видове синтетични рогозки:
  • Неармирани синтетични рогозки;
  • Рогозки със синтетична армировка;
  • Рогозки с армировка от двойно усукана телена мрежа.
Използването на синтетични рогозки увеличава устойчивостта на почвата на повърхностна ерозия и предразполага развитие на растителност през мрежата. 

Приложения:

  • защита на откоси на насипи и канали;
  • сметища  - увеличават ъгъла на триене между почвата и гладката повърхност на геомембраната, като я предпазват и от повреди;
  • други съоръжения, подложени на ерозионни процеси.

 

ПРОДУКТИ