Геотекстили

Геотекстили

 

Описание:

Материали от полиестерни или полипропиленови влакна. Благодарение на изключителните си механични качества, днес геотекстилите намират приложение във всички сфери на строителната практика. 

В зависимост от технологията на производство се различават два основни вида геотекстили: тъкани и нетъкани, които изпълняват следните основни функции:
  • разделителна - предотвратяване смесването на различни по фракция слоеве;
  • дренираща - събиране и отвеждане на подпочвени води;
  • филтрираща - задържане на почвените частици и предотвратяване тяхното изнасяне под действието на хидродинамични сили;
  • стабилизираща - осигуряване на допълнителна якост на почвата чрез усилване и преразпределяне на натоварването;
  • защитна - предпазва други елементи на системата от механични увреждания.

 

ПРОДУКТИ