Геомембрани

геомембрана

 

Видове:

-    Геомембрани, произведени от висококачествен полиетилен с висока плътност ( HDPE )
-    Геомембрани, произведени от SBS Еластомер модифициран битум с точка на топене 115 оС .

Приложения:

  • Осигуряване на водонепропускливост по дъното и откосите на депа за отпадъци;
  • Предотвравяване проникването на дъждовна вода при рекултивация на сметища;
  • Предотвратяване на филтрация при язовирни стени, изкуствени водоеми, напоителни и отводнителни канали;

 

ПРОДУКТИ