Системи за армиран насип Terramesh®

Системи за армиран насип Terramesh®

 

Описание:

Модулните системи Terramesh® представляват армиращи почвата конструктивни елементи, които осигуряват устойчивост и стабилност на почвените пластове. 

Модулите на Terramesh® са произведени от двойно усукана телена мрежа с най-висока степен на антикорозионна защита на телта (Galmac (Zn 5% Al) поцинковане в комбинация с PVC покритие) и се предлагат с различна дължина на армиращата опашка, изчислена съобразно конкретните условия.

Приложение:

Армиране на насипи, при сравнително високи съоръжения, като при височини над 9m, могат да се комбинират с геомрежи.

Предимства: 

  • възможност за използване на наличен на обекта материал;
  • бърз и лесен монтаж на модулните елементи - ценово ефективно решение;
  • умело вписване на конструкцията в заобикалящата среда - озеленена лицева част или оформена с камък.

 

ПРОДУКТИ