Габиони

укрепващо съоръжение от габиони и матраци

 

Описание:

Модулните системи от габиони и Reno матраци, представляват взаимосвързани пространствени елементи, изработени от двойно усукана телема мрежа и запълнени с каменен материал. Основно предимство на габионите и матраците от двойно усукана мрежа е високата антикорозионна защита на телта. Различават се три типа антикорозионно покритие:

  • Дълбоко поцинкована двойно усукана мрежа: минимално цинково покритие съгласно: EN 10244-2 e Zn-240 g/m2;
  • Galmac® (Zn 5%Al) поцинкована двойно усукана телена мрежа: комбинация от двойно поцинковане с добавени 5% Al и допълнителни сплави. Минимална степен на Galmac® покритието, съгласно: EN 10244-2 e 230 g/m2. Осигурява четири до пет пъти по-добра антикорозионна защита;
  • Galmac® (Zn 5%Al) поцинкована двойно усукана телена мрежа с PVC покритие: предварително поцинкована с Galmac® тел се покрива с полимерна обвивка с номинална.Приложения на габионите:

  • гравитачни подпорни съоръжения: подпорни стени и укрепване на откоси;
  • хидротехнически съоръжения: изграждане на водни канали, корекции на реки, морско строителство, защита от ерозия;
  • архитектурни и ландшафтни приложения.

 

ПРОДУКТИ