Системи за защита от падащи камъни

защита от падащи камъни

 

Описание:

Системите за защита от падащи камъни са ключов елемент при проектиране и поддържане на пътната инфраструктурна мрежа и оказват пряко въздействие върху степента на сигурност при експлоатация. Според начина им на действие, се разграничават в две направления:

  • Пасивно действаща защита - не възпрепятства откъсване и падане на скални отломки, но ги задържа и предотвратява щети върху инфраструктурната мрежа и нейните ползватели. Като пасивни системи могат да бъдат прилагани: насипи за предпазване от падащи камъни, прегради и замрежване с двойно усукана телена мрежа;
  • Активно действаща защита - възпрепятства откъсване и падане на скални отломки. Като активни системи могат да бъдат прилагани мрежи в комбинация със стоманени въжета, вплетени в едно, и анкерирани към самия скат.

 

ПРОДУКТИ