Двойно усукана телена мрежа за армиране на асфалтови настилки

Road mesh мрежа за армиране на асфалтови настилки

 

Описание:

Road Mesh® представлява двойно усукана телена мрежа, с напречно усилващи стоманени пръти, характеризираща се с висока якост на опън. 
 
Триизмерната геометрия благоприятства сцеплението с положения материал, като осигурява оптимално разпределяне на товара и добро съпротивление на срязване. Армирането на асфалта ограничава образуването на пукнатини и коловози в пътната настилка и спомага за удължаване на експлоатационния ú срок.

Приложения:

Армиране на асфалтова пътна настилка с цел ограничаване: 
  • предаване на пукнатини от долен пласт / биндер/ към износващ пласт на пътната настилка; 
  • формиране на пукнатини вследствие износване/ умора/ на материала; 
  • възникване на пукнатини вследствие на температурни колебания;
  • образуване на коловози и нагъвания по време на експлоатация;
  • дефекти в настилката при разширения на пътното платно;
  • напукване на пътната настилка по направление на оста на пътя, в близост до външен ръб на пътното платно;
  • последиците при пропадане на някой от пластовете на пътната конструкция;
  • възможни дефекти при надграждане на бетонови настилки;
  • напукване на асфалтовата настилка при пътища подложени на големи натоварвания.