Армираща конструкция с вертикално лице от бетонови панели, Северна скоростна тангента, гр. София

VJF_Geosystems_SST
Изграждане на вертикални армирани насипи със система MacRes.
ГАЛЕРИЯ