Подпорни конструкции с габиони, гр. Добринище

Изграждане на подпорни конструкции с фабрични габиони от двойно усукана телена мрежа
ГАЛЕРИЯ