Подпорни конструкции с габиони, гр. София

Изграждане на подпорни конструкции с фабрични габиони от двойно усукана телена мрежа
ГАЛЕРИЯ