Армираща конструкция с вертикално лице от бетонови панели, надлез Филиповско шосе, гр. София

Изграждане на вертикални армирани насипи със система MacRes.
ГАЛЕРИЯ