Изграждане на армонасипна конструкция до ГКПП Маказа

Укрепваща конструкция тип "армиран насип" включваща следните елементи:
ГАЛЕРИЯ