Стабилизиране на пътна основа, гр. Пловдив

Запълване на геоклетъчна система с насипен материал от чакъл
Комбинация от:
ГАЛЕРИЯ