Подпорна стена от габиони и матраци при корекция на р. Канаклийска

Габионна стена при корекция на река
Подпорна стена от габиони и матраци в комбинация със земни анкери.
ГАЛЕРИЯ