Изграждане на дънен праг от JUMBO габиони на р. Марица, гр. Пазарджик

Дънен праг, изграден от габиони
Системни решения:

Изграждане на дънен праг от Jumbo габиони при главен канализационен колектор на р. Марица, ГПСОВ - Пазарджик.
ГАЛЕРИЯ