Защита от ерозия с геоклетъчна система - р. Арда, гр. Кърджали

Ерозионен контрол с геоклетъчна система с цел укрепване бреговете на р. Арда в района на гр. Кърджали.
Укрепване бреговете на р. Арда в района на гр. Кърджали с геоклетъчна система Geoweb.
ГАЛЕРИЯ