Подпорни съоръжения в завод на "Литекс Моторс", с. Баховица

Укрепващи мероприятия с модулна система тип ”армиран насип” и гравитачна подпорна стена с габиони.
Укрепващи мероприятия на територията на Завод за автомобили Great Wall посредством:
ГАЛЕРИЯ