Армиране на асфалтова настилка, гр. Враца

Армиране на асфалтова настилка - Враца
Полагане на геосинтетични материали и  материали от двойно усукана телена мрежа с цел армиране на асфалтова настилка - подходи към паркинг зона на Хипермаркет в гр. Враца.
ГАЛЕРИЯ