Укрепваща конструкция тип "озеленен армиран насип", с. Равно поле

Изграждане на армирани насипи с модулна система Зелен Terramesh®, като част от ландшафтното оформление.
Изграждане на армирани насипи с модулна система Зелен Terramesh®, като част от ландшафтното оформление.
ГАЛЕРИЯ