Укрепваща конструкция тип "армиран насип", с. Лакатник

Укрепване на свлачище
Укрепване на свлачище за възстановяване на пътя за ж.п. Гара Лакатник чрез комбинация от:

ГАЛЕРИЯ