Защита от ерозия с армирана синтетична рогозка, гр. София

Ерозионен контрол - обмрежване със синтетична рогозка, армирана със стоманена двойно усукана поцинкована мрежа. За фиксиране на рогозката към откоса е приложена система от анкери със заварена планка.
Ерозионен контрол - обмрежване със синтетична рогозка, армирана със стоманена двойно усукана поцинкована мрежа. За фиксиране на рогозката към откоса е приложена система от анкери със заварена планка.
ГАЛЕРИЯ