Подпорна стена от габиони в комбинация със земни анкери, р. Канаклийска

Допълнително укрепване със земни анкери на подпорна конструкция от габиони.
Допълнително укрепване със земни анкери на подпорна конструкция от габиони.
ГАЛЕРИЯ