Укрепване на откоси с геоклетъчна система, с. Дряново (община Лъки)

ГАЛЕРИЯ