Защита от ерозия на стръмен откос, гр. Варна

Комбинирана система от армирана синтетична рогозка, инжекционни анкери и стоманени въжета.

Поради голямата височина и стръмен откос армираната синтетична рогозка е прикрепена към откоса с инжекционни анкери и допълнително усилване със стоманени въжета по равнината на защитения откос.
ГАЛЕРИЯ